“Baankoers” is een (re-)integratie project van Stichting De Gouden Provincies opgezet voor jongeren van 17 tot 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Meedoen Begint Hier

De decentrale aanpak van de overheid heeft tot gevolg dat samenwerking, participatie en synergie een steeds belangrijker onderdeel vormt van de samenleving. Deze speerpunten brengen wij lokaal onder de aandacht als kerntaak van onze dienstverlening. Het inventariseren van regionale vraagstukken zorgt voor genoemde samenwerking.

 

Baankoers heeft als voornaamste doel het laten participeren van kandidaten in de samenleving. Laten meedoen in de maatschappij. Daarbij is het belangrijk dat, enerzijds belemmeringen, beperkingen worden verminderd of zelfs worden weggenomen en anderzijds je competenties en zelfvertrouwen worden versterkt. Waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt zal verkleinen.

Baankoers vindt het een voorwaarde dat eerst rand voorwaardelijke zaken geregeld zijn of geleerd worden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit kan ook een onderdeel van een traject zijn. Baankoers begeleidt en adviseert hierbij.

 

Denk aan items als:

  • regelen van je financiën: doe jij dit zelf of laat jij dit doen?
  • invullen van je formulieren, post en administratie
  • mobiliteit: hoe kom je van je huis op je werkplek?
  • regelen van kinderopvang: bij wie kun je terecht voor het regelen van oppas voor je kinderen?
  • trainen van sociale vaardigheden,
  • wat heb jij nodig om te kunnen doen wat je graag wilt doen?

“Werk eerst aan een goede basis, zodat je goed “uitgerust” aan leuk werk kunt beginnen!”

 

Voor meer specifieke informatie over de vaste partners die het project dragen verwijzen wij u naar de website van:

Stichting De Gouden Provincies:

 

 

 

 

 

 

www.degoudenprovincies.nl

 

 

 

 

 

 

Meer informatie